Centar za psihofizičke i govorne poteškoće djece i adolescenata

Centar za psihofizičke i govorne poteškoće djece i adolescenata

Voditelj Centra: prof. Dragica Lovrić, logoped

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Glavna sestra Centra: Anđa Ćavar, bachelor sestrinstva

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kontakt telefon: 036/341-983

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Radno vrijeme odjela: I smjena od 7:00 do 14:00, II smjena od 13:00 do 20:00

Subota: od 7:00 do 14:00

Pauza: od 10:00 do 10:30 i 16:00 do 16:30

Nedjeljom i blagdanima Centar ne radi

 

 • Posebna organizacijska cjelina koja djeluje pri Domu zdravlja Mostar.
 • Smještena je u krugu SKB Mostar.
 • Počela s radom 1973 kao Kabinet za logopediju pri Bolnici za dječje bolesti.
 • kontinuirano se razvijala i izrasla u multidisciplinarnu  službu kakva je danas.
 • Usko surađuje s:
 • drugim odjelima Doma zdravlja (odjel pedijatrije, školske medicine, obiteljske medicine, centar za mentalno zdravlje, stomatološki i oftalmološki odjel)
 • kao i s odjelima Sveučilišne kliničke bolnice Mostar (pedijatrija, neurologija, fizijatrija, psihijatrija, ortopedija, odjel za ORL i maksilofacijalnu kirurgiju) 
 • po multidisciplinarnom pristupu radu je jedinstvena u našoj županiji i šire. 
 • Stručni tim: 
 • Voditelj Centra: Dragica Lovrić, prof. logoped 
 • Logopedi: mr.sc. Ivana Šimić Šantić

                               Andrijana Bazina, prof.

                               Ivana Dodig, prof.

                               Nataša Božić, prof. 

 • Psiholozi:Dr.sc. Tea Vučina, EMDR terapeut

                              Ana Zovko, mag. psihologije 

 • Defektolog: Dr.sc. Mladenka Vukojević 
 • Radni terapeut: Zdenka Nikolić Petković 
 • Medicinska sestra: Anđa Ćavar
 •  

Multidisciplinarni stručni tim radi na prevenciji, detekciji, dijagnosticiranju i tretmanu različitih govorno-jezičnih, psiholoških i psihomotoričkih poremećaja u svim životnim dobima. 

 

 • Dijagnostička procjena radi se individualno u trajanju od 1h-2h  
 • Tretman se radi individualno ili grupno, 1 ili više puta tjedno u trajanju od 30 do 60 minuta.
 • Korisnici:
  • Djeca od najniže kronološke dobi (s kojom se provodi postupak rane intervencije) pa sve do 18 godine.
  • Odrasli nakon odstranjenja karcinoma larinksa, cerebrovaskularnog inzulta i traumatskog oštećenja mozga  

            

 • Posebnost službe
 • Rad s djecom s teškoćama u razvoju kao i djecom urednog razvoja s blažim odstupanjima u pojednim segmentima (specifični poremećaji razvoja govora i jezika, specifični poremećaji razvoja sposobnosti za školovanje (disleksija, disgrafija,..), gubitak sluha, poremećaji glasa, poremećaji govora (disfazija, afazija, disartrija,..), mucanje, specifičan poremećaj razvoja motoričkih funkcija, pervazivni poremećaji razvoja, deficit pažnje/hiperaktivni poremećaji, mentalna retardacija, epilepsija, cerebralna paraliza, Down sindrom, poremećaj s prkošenjem i suprotstavljanjem, poremećaj ophođenja, poremećaji eliminacije (enureza i enkopreza), poremećaji hranjenja, anksiozni poremećaji, anksiozni poremećaj zbog separacije, poremećaji raspoloženja, tikovi, i dr.)
 • Rad s adolescentima s različitim socioemocionalnim teškoćama
 • rad s odraslima nakon laringektomije i cerebrovaskularnog inzulta
 • Mjerenja impedance, stapedijalnog refleksa i odgovora slušnog živca prilikom operativnog zahvata ugradnje umjetne pužnice
 • prilagodba govornog procesora umjetne pužnice
 • savjetovalište za roditelje