Novosti

Novosti za pacijente i osoblje

Realiziran projekt pod nazivom: „Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Mostar“

Petak, 12 Siječanj 2018 07:02

Sukladno našoj projektnoj aplikaciji predanoj u svibnju 2017.g. i odobrenoj 12. rujna 2017.g. ugovorom između Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Doma zdravlja Mostar, realizacija ovog projekta je uspješno završena.

S obzirom na iznos odobrene potpore i prioritet naših potreba odlučili smo se za kupnju tri ultrazvučna uređaja. Uređaji su nabavljeni i postavljeni na Odjel radiološke dijagnostike, Odjel za zdravstvenu zaštitu žena , te na Odjel za zdravstvenu zaštitu radnika Doma zdravlja Mostar.

Ovom nabavkom naša ustanova ispunjava svoje ciljeve poboljšanja uvjeta pružanja primarne zdravstvene zaštite na razini grada Mostara. Naime, liste čekanja na ultrazvučne pretrage su bile duge, te s postojećim kapacitetima nismo imali mogućnosti na odgovarajući način odgovoriti na potrebe naših pacijenata.

Sa novim ultrazvučnim uređajima, povećava se naš tehnički kapacitet za pružanje navedenih pretraga, što predstavlja značajno smanjenje lista čekanja na ove pretrage. Sa druge strane novi aparati imaju znatno bolju rezoluciju slike što direktno utječe i na samu kvalitetu analize i nalaza, posebice kad je riječ o prevenciji, koja je ključ pružanja kvalitetne primarne zdravstvene zaštite.

 

Last modified on Petak, 12 Siječanj 2018 07:12