Novosti

Novosti za pacijente i osoblje

Tolisa, 06. rujna 2019. godine - potpisivanje ugovora

Ponedjeljak, 09 Rujan 2019 11:21

Tolisa, 06. rujna 2019. godine - potpisivanje ugovora za potporu kulturnih, obrazovnih, znanstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini

Temeljem Javnog poziva za financiranje navedenih oblasti koje financira Vlada Republike Hrvatske preko Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Domu zdravlja Mostar je odobrena potpora u iznosu od 500.000 kuna za modernizaciju Odjela za radiologiju.

Kontinuiranim angažmanom i naporima menadžmenta Doma zdravlja Mostar koji godinama uspješno iznalazi načine dodatnog financiranja i time osigurava kvalitetu usluge svojim pacijentima i korisnicima, ovim projektom ćemo unaprijediti Odjel za radiologiju nabavkom novog RTG aparata.

Naime, djelatnici spomenutog Odjela rade na RTG aparatu koji je instaliran 2006. godine i koji na dnevnoj bazi napravi između 100 i 150 expozicija što predstavlja dijagnostičku obradu za 15 000 pacijenata godišnje. Zbog dugog vijeka korištenja aparata, ovakav projekt je bio od velikog značaja i potrebe svih korisnika usluga Doma zdravlja Mostar.

Zahvaljujemo se svim našim suradnicima u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske što su prepoznali vrijednost i potrebu ovog projekta te nas podržali. Također se zahvaljujemo Vladi Republike Hrvatske koja godinama podržava ove programe od strateškog značaja za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini i na korist svih naroda koji žive u Bosni i Hercegovini.

Last modified on Ponedjeljak, 09 Rujan 2019 11:34