Centar za edukaciju kadrova

Centar za edukaciju kadrova

Voditelj centra: doc. dr. sc. Amra Zalihić, dr. med., spec. obiteljske medicine

Kontakt telefon: 036/322-537

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Još od 2001. godine se održava edukacija djelatnika u EC, međutim donošenjem pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta DZ Mostar, 2012. godine je unutar službe PZZ organiziran Centar za edukaciju kadrova Doma zdravlja s imenovanim voditeljem i koordinatorom. 29.06.2012. je potpisan Memorandum o poslovnoj suradnji između 4 postojeća Edukacijska centra na području FBiH.

U EC DZ Mostar se svakodnevno radi edukacija liječnika i medicinskih sestara/tehničara kroz specijalizacije, Program dodatne obuke (PAT), TME, FAMI, razna sponzorirana i nesponzorirana predavanja. Do sada su specijalizaciju završila 72 liječnika, PAT program 203 liječnika i 428 medicinskih sestara/tehničara. Trenutno su u programu specijalizacije 4 specijalizanta, a ove godine smo ponovno organizirali PAT edukaciju, gdje je prijavljeno 11 liječnika i 25 medicinskih sestara/tehničara. Također, ovu godinu je organizirana i trajna medicinska edukacija u suradnji Udruženja liječnika OPM – Podružnica Mostar i farmaceutskih kuća Berlin Chemie (kao ponosnog partnera Udruženja) i Bosnalijek. Svaki mjesec se održi po jedno predavanje na unaprijed dogovorenu temu, a predavanja su organizirana treću srijedu u mjesecu.

U suradnji s Medicinskim fakultetom se održavaju i mali izborni predmet „Komunikacija“ za studente medicine, te predmet Higijena objekata za studente treće godine Fakulteta zdravstvenih studija.

Vodiči i prezentacije za preuzimanje:

Vodiči:
   Prezentacije:     Specijalizanti:
 - Vodič za rano otkrivanje karcinoma dojke     - Rano otkrivanje karcinoma dojke  - Kratki pregled liječenja bola u obiteljskoj medicini 
 - Vodič za rano otkrivanje karcinoma kože  - Vodič menadžmenta dislipidemije  - OSTEOPOROZA predavanje
 - Vodič CA  prostate  - SKRININGA Ca debelog crijeva  - Arterijska hipertenzija
 - Skrining za otkrivanje Ca cervixa  - Vodič hipertenzijaAT dječaciAT djevojčice
 - Vodič za dislipidemije  - Rano otkrivanje karcinoma kože - prezentacija 
 - Vodič za TIA i moždani udar
 - Prezentacija -alkohol
 - Vodič za Hipo,hipertireoza
 - Smjernice za prestanak pušenja
 - Vodič za Akutni plućni endem  - CA prostate
 -Vodič CA  prostate 2020  - Klinička vodija/tjelesna aktivnost
 - Diabetes mellitus
 - Hipo,hipertireoza
 - Hitna stanja u neurologiji
 - ASTMA I KOPBASTMA I KOPB

 

Predavanja PAT 2019/2020 za preuzimanje:

 Liječnici:  Sestre:
 Lekcija 16. - Onkologija  Lekcija 16. - Onkologija
 - Loše vijesti  - Onkologija
 - Palijativna njega  - Palijativna njega
 Lekcija 17. - Psihosocijalni problemi III dio    - Nošenje sa tugom i gubitkom
 - Zlouporaba supstancija
 Lekcija 17. - Psihosocijalni problemi III dio
 - Alkohol i droge   - Narkomanija
 Lekcija 18. - Kardiovaskularne bolesti II dio   - Alkoholizam
 - HTA 2020  Lekcija 18. - Kardiovaskularne bolesti II dio
 Lekcija 19. - Kardiovaskularne bolesti III dio   - Kardiovaskularni problemi 2 dio
 - PAT lekcija 19 - 2020  Lekcija 19. - Kardiovaskularne bolesti III dio
 Lekcija 21.    - Kardiovaskularni problemi 3 dio
 - Artritisi    Lekcija 20. - Psihosocijalni problemi
 - Fundoskopija    - Psihosocijalni problemi
 - GIHT    Lekcija 22. - Muskoloskeletalni problemi
 - Glavobolje    - Muskoloskeletalni problemi
 - Hyperuricemia i giht    
 - Liječenje KNB    
 - Racionalna upotreba NSAID-a