Centar za edukaciju kadrova

Centar za edukaciju kadrova

Voditelj centra: doc. dr. sc. Amra Zalihić, dr. med., spec. obiteljske medicine

Kontakt telefon: 036/322-537

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Još od 2001. godine se održava edukacija djelatnika u EC, međutim donošenjem pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta DZ Mostar, 2012. godine je unutar službe PZZ organiziran Centar za edukaciju kadrova Doma zdravlja s imenovanim voditeljem i koordinatorom. 29.06.2012. je potpisan Memorandum o poslovnoj suradnji između 4 postojeća Edukacijska centra na području FBiH.

U EC DZ Mostar se svakodnevno radi edukacija liječnika i medicinskih sestara/tehničara kroz specijalizacije, Program dodatne obuke (PAT), TME, FAMI, razna sponzorirana i nesponzorirana predavanja. Do sada su specijalizaciju završila 72 liječnika, PAT program 203 liječnika i 428 medicinskih sestara/tehničara. Trenutno su u programu specijalizacije 4 specijalizanta, a ove godine smo ponovno organizirali PAT edukaciju, gdje je prijavljeno 11 liječnika i 25 medicinskih sestara/tehničara. Također, ovu godinu je organizirana i trajna medicinska edukacija u suradnji Udruženja liječnika OPM – Podružnica Mostar i farmaceutskih kuća Berlin Chemie (kao ponosnog partnera Udruženja) i Bosnalijek. Svaki mjesec se održi po jedno predavanje na unaprijed dogovorenu temu, a predavanja su organizirana treću srijedu u mjesecu.

U suradnji s Medicinskim fakultetom se održavaju i mali izborni predmet „Komunikacija“ za studente medicine, te predmet Higijena objekata za studente treće godine Fakulteta zdravstvenih studija.

 

Prezentacije i vodiči za preuzimanje:

- Rano otkrivanje karcinoma dojke

Skrining za otkrivanje Ca cervixa

SKRININGA Ca debelog crijeva

Vodič za rano otkrivanje karcinoma dojke

CA prostate

- Vodič za CA prostate

- Vodič za rano otkrivanje karcinoma kože

- Vodič za rano otkrivanje karcinoma kože - prezentacija

- Vodič menadžmenta dislipidemije

- Vodič hipertenzija, AT dječaci, AT djevojčice

Prezentacija -alkohol

Smjernice za prestanak pušenja

Klinička vodija/tjelesna aktivnost