Centar za mentalno zdravlje u zajednici

Centar za mentalno zdravlje u zajednici

 

Voditelj Centra: dr. sc.  Marko Martinac, dr. med.,  spec. psihijatar
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Glavna sestra : Tina Lasić, dipl. med. sestra
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kontakt telefon: 036/335-585 036/335-586 036/335-511
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Radno vrijeme  I smjena (utorak, srijeda, četvrtak, petak)
  II smjena (ponedjeljak)
  Radno vrijeme opširnije
   

 

Centar za mentalno zdravlje obavlja promociju mentalnog zdravlja i prevenciju mentalnih poremećaja, liječenje i rehabilitaciju mentalno oboljelih osoba, prevenciju invaliditeta i rehabilitaciju, te brigu i pomoć onesposobljenih, kao i druge poslove sukladno članku 88. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10).

 CMZ je sastavljen od tima kojeg čine:

dr.sc. Marko Martinac, dr. medicine,  spec. psihijatar (voditelj centra)      

          Tina Lasić, dipl. medicinska sestra (glavna sestra)

mr.sc. Sandra Jovanović, spec. traumatske psihologije

          Lana Grbeša, mag. psihologije

 prof. Marko Romić, spec. traumatske psihologije

         Nikolina Palameta, dipl. socijalna radnica

         Ivana Arapović, mag. soc. rada

         Valerija Soldo, medicinska sestra

         Zoran Delić, medicinski tehničar

         Danijela Zovko, medicinska sestra

 

U CMZ-u se mogu dobiti slijedeće usluge:

 • psihijatrijski pregled i procjena
 • psihodijagnostička procjena (psihološko testiranje)
 • individualna psihoterapija
 • grupna psihoterapija
 • psihološko savjetovanje
 • socioterapija 
 • rad na suzbijanju i liječenju ovisnosti o alkoholu i kocki kroz klubove liječenih alkoholičara i klub ovisnika o kocki
 • okupaciona terapija
 • depo-terapija
 • kućne posjete
 • rad sa obiteljima korisnika, te druge usluge u skladu s potrebama korisnika

 

Nakon posjeta vanjskih ocjenjivača „AKAZ-a“ i njihove procjene ispunjenja akreditacijskih standarda, na Upravnom odboru Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u FBiH na 19. sjednici održanoj 24.11.2015.g. , Centru  za mentalno zdravlje  Mostar je dodijeljena bezuvjetna akreditacija sa 94% ispunjenih akreditacijskih  standarda.

U sklopu CMZ-a je oformljena korisnička udruga „In spe“ čiji je cilj zaštita i unaprjeđenje mentalnog zdravlja osoba s iskustvom psihičkih poteškoća i borba protiv stigme i diskriminacije istih.