BROJEVI TELEFONA LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE DOMA ZDRAVLJA MOSTAR

Ambulante Doma zdravlja Mostar rade svakim danom od 7 do 19h. Kako bismo ovu uslugu u ovoj teškoj situaciji još više učinili dostupnom našim korisnicima usluga, od danas su u funkciji i telefoni koje su zadužili svi liječnici obiteljske medicine Doma zdravlja Mostar. Dakle, procedura je ista, i dalje zovete svoju ambulantu – u slučaju da ne možete dobiti, imate broj Vašeg liječnika kao alternativu. S obzirom i da neki obiteljski liječnici trenutno ne rade, bit će dostupni na navedene brojeve mobitela. Ljubazno Vas molimo da poštujete radno vrijeme!

Popis ambulanti i liječnika:

Ambulanta obiteljske medicine Balinovac 036 331 036

• dr. STANIJA TOKMAKČIJA 063 731 350

• dr. RANKO GAČIĆ 063 731 838

• dr. MINKA HADŽIOSMANOVIĆ 063 731 971

Ambulanta obiteljske medicine Rudnik 036 322 335, 063 685 040

• dr. HIDAJETA ĆEMALOVIĆ 063 732 443

• dr. ANKICA MIJIĆ MARIĆ 063 732 869

• dr. ANELA ŠUŠAK 063 733 132

• dr. MONIKA MIKULIĆ 063 751 146

• dr. NIKOLINA SOČE 063 734 630

• dr. LENKA MATIĆ 063 772 714

Ambulanta obiteljske medicine Dom zdravlja 1; 036 335 581

• dr. EDITA SOPTA 063 736 614

• dr. GORDANA PIVIĆ 063 741 333

• dr. AMRA ZALIHIĆ 063 741 481

• dr. IVANA PAVLOVIĆ 063 741 977

• dr. MARIN PULJIĆ 063 733 961

Ambulanta obiteljske medicine Dom zdravlja 2; 036 335 550

• dr. SENADA VUJICA 063 742 621

• dr. NIKOLINA BRKIĆ 063 743 312

• dr. MAJA VUJICA 063 744 181

• dr. HELENA ČULJAK 063 771 311

• dr. BILJANA MILIĆ 063 771 229

Ambulanta obiteljske medicine Dom zdravlja 3; 036 335 549

• dr. BORIS PERIĆ 063 746 075

• dr. SANDRA RAIČ ĆAVAR 063 747 051

• dr. ANA KREZIĆ 063 771 314

Ambulanta obiteljske medicine Stjepan Radić 036 325 743

• dr. EDITA ČERNY OBRDALJ 063 496 764

• dr. MARINA MILIĆ 063 771 959

• dr. DORIS MARTINOVIĆ (KOLEDŽ UJEDINJENOG SVIJETA) 063 772 721

• dr. ZEJNA HADŽIOSMANOVIĆ 063 748 814

• dr. MARNELA PALAMETA 063 749 117

Ambulanta obiteljske medicine Bijeli Brijeg 036 343 700

• dr. DIVNA ŠILIĆ 063 756 244

• dr. VANA TURUDIĆ 063 771 309

Ambulanta obiteljske medicine Centar 2 036 347 881

• dr. NINA PINJUH MARKOTA 063 758 881

• dr. LAMIA PEHAR BUBALO 063 769 828

• dr. ANDREA BILIĆ 063 771 313

• dr. SENKA MATIĆ 063 772 678

Ambulanta obiteljske medicine Cim 036 341 782

• dr. VLATKO STAPIĆ 063 771 294

• dr. NIKOLINA RAIČ 063 771 297

• dr. MELITA GOLUBICA (CIM/GORANCI) 063 771 298

Ambulanta obiteljske medicine Polog – preusmjerena na Ambulantu Balinovac 036 331 036

• dr. SANDRA BRAJKOVIĆ 063 735 087

Ambulanta obiteljske medicine Kruševo 036 486 260

• dr. RENATA PEHAR 063 771 269

Ambulanta obiteljske medicine Potoci 036 345 420

• dr. SANJA ĐURASOVIĆ 063 771 275

Ambulante obiteljske medicine Jasenica i Baćevići preusmjerene na ambulantu Rodoč 036 350 218

• dr. SANJA GOLUBOVIĆ 063 771 307

• dr. ANA PUŠIĆ 063 771 308

• dr. ANĐELA PUPIĆ 063 771 964

Ambulanta obiteljske medicine Buna 036 480 507

• dr. JOSIP BOJČIĆ 063 771 310

• dr. DAVID ĆAVAR 063 497 725

Ambulanta obiteljske medicine Ilići 036 329 571

• dr. ZLATKO ŠANTIĆ 063 771 312

PEDIJATRI DOMA ZDRAVLJA MOSTAR:

• Rada Šandrk 063 898 907

• Jelena Pavlović 063 474 895

• Ljila Džolan – Vukoja 063 137 859

• Helena Radić 063 003 516

PSIHIJATRI DOMA ZDRAVLJA MOSTAR

• Marko Martinac 063 287 951

• Nada Bazina 063 898 922

GINEKOLOGIJA DOMA ZDRAVLJA MOSTAR 335 562

• dr. Adna Zalihić Pita, spec. ginekologije 063 738 631