BROJEVI TELEFONA LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE DOMA ZDRAVLJA MOSTAR

Ambulante Doma zdravlja Mostar rade svakim danom od 7 do 19h. Kako bismo ovu uslugu u ovoj teškoj situaciji još više učinili dostupnom našim korisnicima usluga, od danas su u funkciji i telefoni koje su zadužili svi liječnici obiteljske medicine Doma zdravlja Mostar. Dakle, procedura je ista, i dalje zovete svoju ambulantu – u slučaju da ne možete dobiti, imate broj Vašeg liječnika kao alternativu. S obzirom i da neki obiteljski liječnici trenutno ne rade, bit će dostupni na navedene brojeve mobitela. Ljubazno Vas molimo da poštujete radno vrijeme!

Popis ambulanti i liječnika:

Ambulanta obiteljske medicine Balinovac 036 331 036

• dr. STANIJA TOKMAKČIJA 063 731 350

• dr. RANKO GAČIĆ 063 731 838

Ambulanta obiteljske medicine Rudnik 036 322 335, 036 349 359

• dr. NIKOLINA SOČE 063 734 630

Ambulanta obiteljske medicine Dom zdravlja 1; 036 335 581

• dr. EDITA SOPTA 063 736 614

• dr. GORDANA PIVIĆ 063 741 333

Ambulanta obiteljske medicine Dom zdravlja 2; 036 335 550

• dr. SENADA VUJICA 063 742 621

• dr. SANDRA BRAJKOVIĆ 063 735 087

Ambulanta obiteljske medicine Dom zdravlja 3; 036 335 549

• dr. ANDREA BILIĆ 063 771 313

Ambulanta obiteljske medicine Stjepan Radić 036 325 743

• dr. EDITA ČERNY OBRDALJ 063 287 949

Ambulanta obiteljske medicine Bijeli Brijeg 036 343 700

Ambulanta obiteljske medicine Centar 2 036 347 881

Ambulanta obiteljske medicine Cim 036 341 782

• dr. NIKOLINA RAIČ 063 771 297

• dr. MELITA GOLUBICA (CIM/GORANCI) 063 771 298

Ambulanta obiteljske medicine Polog – preusmjerena na Ambulantu Balinovac 036 331 036

Ambulanta obiteljske medicine Kruševo 036 486 260

• dr. RENATA PEHAR 063 771 269

Ambulanta obiteljske medicine Potoci 036 345 420

• dr. SANJA ĐURASOVIĆ 063 771 275

Ambulante obiteljske medicine Jasenica i Baćevići 036 353 402

Ambulante obiteljske medicine Rodoč 036 350 218

Ambulanta obiteljske medicine Buna 036 480 507

• dr. JOSIP BOJČIĆ 063 771 310

Ambulanta obiteljske medicine Ilići 036 329 571

• dr. ZLATKO ŠANTIĆ 063 771 312

PEDIJATRI DOMA ZDRAVLJA MOSTAR:

• Rada Šandrk 063 898 907

• Jelena Pavlović 063 474 895

• Ljila Džolan – Vukoja 063 137 859

• Helena Radić 063 003 516

PSIHIJATRI DOMA ZDRAVLJA MOSTAR

• Marko Martinac 063 287 951

• Nada Bazina 063 898 922

GINEKOLOGIJA DOMA ZDRAVLJA MOSTAR 335 562

• dr. Adna Zalihić Pita, spec. ginekologije 063 738 631