RACE for life IPA CBC2021-07-12T14:14:31+00:00
Početna/Projekti/RACE for life IPA CBC

RACE for life IPA CBC

Akronim projekta „Race“ dolazi od skraćenica ključnih riječi projekta a to su; Rescue (spašavanje), Alert (uzbuna), Colaboration (suradnja), Emergency (hitnost).

Puni naziv projekta je Race for life ili Utrka za život.

Partneri na projektu su Dom zdravlja Mostar, Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke Županije i Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore.

Zajednički pristup projekta je uskladiti kvalitetu, standard, procedure, opremu i stručnu osposobljenost kadrova kojima je zajednički cilj unaprijediti kvalitetu usluge HMP u regiji. Tijekom implementacije projekta, stvorit će se krug edukativnog karaktera kojim je svrha kontinuirana edukacija kako stručnih kadrova, tako i običnih građana. Misao vodilja ovog koncepta leži na činjenici da je 3-5min do dolaska hitne najvažniji za život pacijenta, te takvom edukacijom građana i postavljanjem AED-ova želimo broj smrtnosti smanjiti na najmanju moguću razinu.

Druga faza projekta je bazirana na zajedničkim vježbama sva tri aktera u projektnom programu kako bi dobili uigran i osposobljen, istreniran tim za zajednička djelovanja u slučaju većih nesreća. Također, bio bi napravljen Protokol o suradnji koji bi jasno definirao postupke, aktivnosti i odgovornosti u slučaju masovnih nesreća.

Kroz ovaj projekt konkretno će se unaprijediti Služba hitne medicinske pomoći kroz razne edukacije, opremu i kreiranje jedinstvenog protokola u slučaju masovnih nesreća. Također će se provoditi i edukacije drugih javnih službi koje su usko vezane uz ovu oblast te edukacije građana u pružanju prve medicinske pomoći.

Podaci o projektu:

Kodni broj projekta: HR-BA-ME415

Program financiranja:
Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 (https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/)

Prioritetna os: Poboljšanje kvalitete usluga u javnom zdravstvu i sektoru socijalne skrbi.

Uloge projektnih partnera:

1. LP Dom zdravlja Mostar (Bosna i Hercegovina) kao nositelj projekta zadužen je sa za koordinaciju i nadzor svih projektnih aktivnosti. Osim toga, zadužen je za aktivnosti organizacije i provođenja vježbe masovne nesreće na kojoj će sudjelovati svi projektni partneri.

2. PP2 Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije (Hrvatska) kao projektni partner zadužen je za vođenje aktivnosti i kreiranje programa edukacije nemedicinskog osoblja „Reanimacija osnovnih vitalnih funkcija“

3. PP3 Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Crne Gore (Crna Gora) kao projektni partner zadužen je za provođenje komunikacijski aktivnosti projekta. Partner vodi edukacije medicinskog osoblja projektnih partnera o skrbi za trauma pacijente u prekograničnom području.

Završetak provedbe projekta: 14.02.2022.
Ukupno trajanje projekta: 24 mjeseca
Ukupna vrijednost projekta: 940.443,29 EUR
Iznos bespovratnih EU sredstava: 799.376,78 EUR
Postotak EU sufinanciranja: 85%
Ukupan iznos dodijeljenih sredstava za LP Dom zdravlja Mostar: 415.389,50 EUR
Vrijednost bespovratnih sredstava za LP Dom zdravlja Mostar: 353.081,07 EUR

Ciljevi i rezultati projekta

Opći cilj projekta je uskladiti i poboljšati hitne medicinske usluge (EMS- Emergency Medical Services) u prekograničnom području s ciljem postizanja veće učinkovitosti i profesionalnosti u očuvanju ljudskih života kao i pružiti zajednički odgovor u slučaju većih, masovnih nesreća na programskom području.

Specifični cilj projekta je povećanje dostupnosti i kvalitete usluga prve pomoći djeci i mladima u prekograničnom području, a koje se namjerava postići kroz poboljšanu EMS mrežu i organizaciju treninga za ne-medicinsko osoblje u pružanju prve pomoći.


Očekivani projektni rezultati:

  • Poboljšana dostupnost i pristup EMS mreži u prekograničnom području kroz nabavku neophodne tehničke opreme- sanitetskih vozila i defibrilatora;
  • Trening program za ne-medicinske djelatnike u pružanju prve pomoći (CPR) – njih 970 te program obuke djelatnika hitne medicinske pomoći- 236 osoba;
  • Izrađen zajednički, unificirani protokol suradnje u slučaju veće nesreće i elementarne nepogode te provedba pokazne vježbe s 52 sudionika;
  • Poboljšana situacija za 201.000 osoba na programskom području u domeni EMS skrbi

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Ova podstranica financirana je uz potporu Europske unije. Sadržaj podstranice je isključiva odgovornost projektnog partnera Doma zdravlja Mostar i na ni na koji način ne odražava stajališta Europske unije.

Saznaj više o projektu