O nama

Dom zdravlja Mostar je najveća javnozdravstvena ustanova koja pruža usluge primarne i specijalističko konzultativne zdravstvene zaštite u Hercegovačko – neretvanskoj županiji, ali i u široj regiji Hercegovine. Dom zdravlja Mostar pruža zdravstvenu zaštitu za oko 100 000 stanovnika grada Mostara sa okolicom, sukladno važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast (Zakon o zdravstvenoj zaštiti F BiH, Zakon o zdravstvenom osiguranju F BiH). Sačinjavaju ga 8 službi, 14 odjela te 21 ambulanta obiteljske medicnine. Ustanova upošljava 370 djelatnika i prostire se na 5500 četvornih metara.

Misija

Primarna prevencija je usmjerena na zdrave osobe, podrazumijeva uklanjanje rizika/uzroka bolesti i unaprjeđenje općeg zdravstvenog stanja kako bi se spriječio nastanak bolesti. Dobar primjer primarne prevencije kod suzbijanja zaraznih bolesti je cijepljenje, a kod kroničnih bolesti to se odnosi na uklanjanje rizičnih čimbenika kao što su pušenje, nezdrava prehrana, odsustvo tjelesne aktivnosti, itd. Provedba uspješne primarne prevencije zahtijeva razvijanje javno zdravstvenih programa i strategija na lokalnoj ili nacionalnoj razini. Prevencija je vrlo važan čimbenik u zdravstvenom sustavu, osim ovih pobrojanih stavki na koje se ona odnosi, važno je spomenuti da ona osigurava i značajne financijske uštede, posebice sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti. S obzirom da je naša misija upravo prevencija bolesti, možemo reći da smo mi „gatekeeperi“ ili „čuvari vrata“ zdravstvenog sustava.

Vizija

Cilj je promicanja zdravlja omogućiti pojedincima i zajednicama povećanu kontrolu nad čimbenicima koji uvjetuju zdravlje (determinantama zdravlja). Ovaj koncept zdravlja ističe pozitivne potencijale i sposobnosti i pojedinca i zajednice. U promicanju zdravlja neophodno je aktivno sudjelovanje svih važnih društvenih sektora (unutar i izvan sustava zdravstva), kreatora zdravstvene politike (Vlada, Ministarstvo zdravstva, Zavodi za javno zdravstvo) i samih građana, kojima je pravo na zdravlje zajamčeno Ustavom kao osnovno ljudsko pravo. Kada je riječ o tehničkoj opremljenosti i operatavi, vizija menadžmenta Doma zdravlja Mostar seže do najvišeg stupnja sofistikacije. Ulažemo maksimalne napore kako bismo modernizirali sve naše sustave rada, dok ulaganjem u same građevinske objekte želimo biti svijetli primjer „pametne, samoodržive i ekološki prihvatljive zgrade“ u okolici i regiji.

Povijest Doma Zdravlja

Tijekom Domovinskog rata najveći dio zgrada i opreme je razrušen. U poslijeratnom periodu je, uz pomoć međunarodne zajednice, a kasnije i uz pomoć lokalne zajednice došlo do obnove dijela porušenih zgrada, izgrađeni su i novi objekti tako da danas Dom zdravlja Mostar svojim korisnicima osigurava zdravstvenu zaštitu na slijedećim lokacijama:

 • Centralna zgrada u ul. Hrvatskih branitelja

 • Bijeli brijeg unutar kruga SKB Mostar (Centar za psihofizičke i govorne poteškoće djece i adolescenata)

 • Buna (ambulanta obiteljske medicine i stomatologije, depo gradske ljekarne)

 • Jasenica (ambulanta obiteljske medicine)

 • Rodoč (ambulanta obiteljske medicine i stomatologije, depo gradske ljekarne)

 • Kruševo (ambulanta obiteljske medicine i stomatologije)

 • Cim (ambulanta obiteljske medicine)

 • Ilići (ambulanta obiteljske medicine i stomatologije)

 • Bijeli Brijeg (ambulanta obiteljske medicine)

 • Ulica Stjepana Radića (ambulanta obiteljska medicina)

 • Ulica Biskupa Buconjića – ambulante Balinovac i Panjevina (ambulanta obiteljska medicina)

 • Rudnik (ambulanta obiteljska medicina i stomatologija)

 • Potoci (ambulanta obiteljske medicine)

 • Centar II (ambulanta obiteljske medicine)

 • Goranci (ambulanta obiteljske medicine)

 • Polog (ambulanta obiteljske medicine)

 • Baćevići (ambulanta obiteljske medicine)

 • Studentska ambulanta u krugu kampusa Sveučilišta u Mostaru (ambulanta obiteljska medicina i stomatologija)