Ambulante Doma zdravlja Mostar

Ambulanta obiteljske medicine u centralnoj zgradi

Ambulantne službe zubozdravstvene zaštite u Centralnoj zgradi Doma zdravlja Mostar

Ambulanta Baćevići

Ambulanta Balinovac

Ambulanta Bijeli Brijeg

Ambulanta Buna

Ambulanta Centar 2

Ambulanta Cim

Ambulanta Goranci

Ambulanta Ilići

Ambulanta Jasenica

Ambulanta Kruševo

Ambulanta Panjevina

Ambulanta Polog

Ambulanta Potoci

Ambulanta Rodoč

Ambulanta Rudnik

Ambulanta Stjepan Radić

Studentska ambulanta

Specijalističko-konzultativne ambulante