Ambulanta obiteljske medicine u centralnoj zgradi

Ambulanta obiteljske medicine 1
Radno vrijeme: pogledajte OVDJE
Tel./fax: 036 335 581
E-mail: obiteljskamedicina@dzmostar.com
Adresa: Hrvatskih branitelja b.b.
TIM
Ime i prezime liječnika Doc.dr.sc. Amra Zalihić, dr.med., spec.obiteljske medicine
Medicinska sestra/tehničar Mila Dragičević Ančić, Anita Rozić
Ambulanta obiteljske medicine 2
Tel./fax: 036 335 581
E-mail: obiteljskamedicina@dzmostar.com
Adresa Hrvatskih branitelja b.b.
TIM 1 TIM 2
Radno vrijeme pogledajte OVDJE pogledajte OVDJE
Ime i prezime liječnika Prim.mr.sc. Gordana Pivić, dr.med., spec.obiteljske medicine Branka Draganović, dr.med.
Medicinska sestra/tehničar Slavica Jurić,

Jasmina Nazdrajić

Goran Ćorić,

Dragica Kopilaš

Ambulanta obiteljske medicine 3
Tel./fax: 036 335 581
E-mail: obiteljskamedicina@dzmostar.com
Adresa Hrvatskih branitelja b.b.
TIM 1 TIM 2
Radno vrijeme pogledajte OVDJE pogledajte OVDJE
Ime i prezime liječnika Prim.dr. Edita Sopta, dr.med., spec. obiteljske medicine Branka Draganović, dr.med.
Medicinska sestra/tehničar Branka Tomić,

Branka Zelenika

Ivona Vukoja
Ambulanta obiteljske medicine 4
Tel./fax: 036 335 550
E-mail: obiteljskamedicina@dzmostar.com
Adresa Hrvatskih branitelja b.b.
TIM 1 TIM 2
Radno vrijeme pogledajte OVDJE pogledajte OVDJE
Ime i prezime liječnika Prim.dr. Senada Vujica,dr.med., spec. školske medicine Prim.dr. Senka Tanović,dr.med., spec. školske medicine
Medicinska sestra/tehničar Zdravka Bošnjak,

Jelenka Glibić

Ana Petrović,

Jadranka (V) Mandić

Ambulanta obiteljske medicine 5
Tel./fax: 036 335 550
E-mail: obiteljskamedicina@dzmostar.com
Adresa Hrvatskih branitelja b.b.
TIM 1 TIM 2
Radno vrijeme pogledajte OVDJE pogledajte OVDJE
Ime i prezime liječnika Lenka Matić, dr.med. Senka Matić, dr.med.
Medicinska sestra/tehničar Sanja Hajvaz Daria Drmać
Ambulanta obiteljske medicine 6
Tel./fax: 036 335 549
E-mail: obiteljskamedicina@dzmostar.com
Adresa Hrvatskih branitelja b.b.
TIM 1 TIM 2
Radno vrijeme pogledajte OVDJE pogledajte OVDJE
Ime i prezime liječnika Prim.dr. Emir Miletić,dr.med., spec. sportske medicine Andrea Čarapina, dr.med.
Medicinska sestra/tehničar Mirjana Ćorić,

Ljubica Golemac

Edin Zećo

Pogledaj kako izgleda naša ambulanta