Ambulanta obiteljske medicine u centralnoj zgradi

Ambulanta obiteljske medicine 1
Radno vrijeme: pogledajte OVDJE
Tel./fax: 036 335 590
E-mail: obiteljskamedicina@dzmostar.com
Adresa: Hrvatskih branitelja b.b.
TIM
Ime i prezime liječnika Doc.dr.sc. Amra Zalihić, dr.med., spec.obiteljske medicine
Medicinska sestra/tehničar Marija Grubišić
Ambulanta obiteljske medicine 2
Tel./fax: 036 335 582
E-mail: obiteljskamedicina@dzmostar.com
Adresa Hrvatskih branitelja b.b.
  TIM 1 TIM 2
Radno vrijeme pogledajte OVDJE pogledajte OVDJE
Ime i prezime liječnika Prim.mr.sc. Gordana Pivić, dr.med., spec.obiteljske medicine Marin Puljić, dr.med., spec.obiteljske medicine
Medicinska sestra/tehničar

Slavica Jurić,

Anita Knežević

 

Ambulanta obiteljske medicine 3
Tel./fax: 036 335 581
E-mail: obiteljskamedicina@dzmostar.com
Adresa Hrvatskih branitelja b.b.
  TIM 1 TIM 2
Radno vrijeme pogledajte OVDJE pogledajte OVDJE
Ime i prezime liječnika Prim.dr. Edita Sopta, dr.med., spec. obiteljske medicine Ivana Palović, dr.med., spec. obiteljske medicine
Medicinska sestra/tehničar

Branka Tomić,

Branka Zelenika

Dragica Kopilaš,

Ivona Ćorić

Ambulanta obiteljske medicine 4
Tel./fax: TIM 1: 036 335 552                            TIM 2: 036 335 550
E-mail: obiteljskamedicina@dzmostar.com
Adresa Hrvatskih branitelja b.b.
  TIM 1 TIM 2
Radno vrijeme pogledajte OVDJE pogledajte OVDJE
Ime i prezime liječnika Sanja Đurasović,dr.med., spec. obiteljske medicine Ivana Raič,dr.med.
Medicinska sestra/tehničar

Jelenka Glibić,

Sanja Hajvaz

Ana Petrović,

Jadranka (V) Mandić

Ambulanta obiteljske medicine 5
Tel./fax: 036 335 550
E-mail: obiteljskamedicina@dzmostar.com
Adresa Hrvatskih branitelja b.b.
  TIM 1 TIM 2
Radno vrijeme pogledajte OVDJE pogledajte OVDJE
Ime i prezime liječnika Sandra Brajković, dr.med. Iva Mišić, dr.med.
Medicinska sestra/tehničar Zoran Kljajić Ana Marija Alilović
Ambulanta obiteljske medicine 6
Tel./fax: 036 335 549
E-mail: obiteljskamedicina@dzmostar.com
Adresa Hrvatskih branitelja b.b.
  TIM 1 TIM 2
Radno vrijeme pogledajte OVDJE pogledajte OVDJE
Ime i prezime liječnika Boris Perić,dr.med., spec. obiteljske medicine Nikolina Obradović, dr.med.
Medicinska sestra/tehničar

Mirjana Ćorić

Ljubica Golemac,

Jadranka (D.) Mandić

Pogledaj kako izgleda naša ambulanta