Ambulanta Jugozapad 1

Ambulanta obiteljske medicine
Tel./fax: 036 325 743
E-mail: stjepana@dzmostar.com
Adresa
  TIM 1 TIM 2 TIM 3
Radno vrijeme pogledajte OVDJE pogledajte OVDJE pogledajte OVDJE
Ime i prezime liječnika Doc.dr.sc. Edita Černy Obrdalj, dr.med.
spec.obiteljske medicine
Marnela Palameta, dr.med.
spec.obiteljske medicine
Zejna Hadžiosmanović, dr.med.
spec.obiteljske medicine
Medicinska sestra/tehničar

Ankica Čule

Mariana Vukoja

Kristina Antunović

Branka Rosić

Mara Aničić

Danijela Soldo

Pogledaj kako izgleda naša ambulanta