Ambulanta Ilići

Ambulanta obiteljske medicine
Radno vrijeme: pogledajte OVDJE
Tel./fax: 036 329 571
E-mail: ilici@dzmostar.com
Adresa:  
TIM
Ime i prezime liječnika Zlatko Šantić, dr.med.
Medicinska sestra/tehničar Vesna Marinović,
Miroslava Bošnjak
Stomatološka ambulanta
Radno vrijeme: tim radi ponedjeljak i četvrtak II smjenu, utorak, srijeda i petak I smjenu
tim radi jednu subotu u centralnoj zgradi DZ Mostar
Tel./fax: 036 329 571
E-mail: ilici@dzmostar.com
Adresa:
TIM
Ime i prezime stomatologa: Ervina Mustajbegović-Lakišić, dr.stomatologije
Stomatološka sestra: Ljiljana Marinović

Pogledaj kako izgleda naša ambulanta