Ambulanta Kruševo

Ambulanta obiteljske medicine
Radno vrijeme: pogledajte OVDJE
Tel./fax: 036 486 260
E-mail: krusevo@dzmostar.com
Adresa:  
TIM
Ime i prezime liječnika dr Renata Pehar, spec. obiteljske medicine
Medicinska sestra/tehničar Maja Škobalj
Stomatološka ambulanta
Radno vrijeme: stomatološka ambulanta radi dva puta tjedno po četiri sata
Tel./fax: 036 486 260
E-mail: krusevo@dzmostar.com
Adresa:
TIM
Ime i prezime stomatologa: dr.stomatologije Jasmin Kazazić
Stomatološka sestra: Marijana Pušić

Pogledaj kako izgleda naša ambulanta