Studentska ambulanta

Ambulanta obiteljske medicine
Radno vrijeme: pogledajte OVDJE
Tel./fax: 036 311 151
E-mail: studentska@dzmostar.com
Adresa: Matice hrvatske bb
TIM
Ime i prezime liječnika Leon Lasić, dr. med.
Medicinska sestra/tehničar Nada Marinović,
Stomatološka ambulanta
Radno vrijeme: tim radi cijeli tjedan I smjenu 07:00 – 14:30
tim radi jednu subotu u mjesecu u centralnoj zgradi DZ Mostar
Tel./fax: 036 311 151
E-mail: studentska@dzmostar.com
Adresa: Matice hrvatske bb
TIM
Ime i prezime stomatologa: Lidija Lasić-Arapović, dr. stomatologije
Stomatološka sestra: Maja Buconjić
Psiholog
Radno vrijeme:
Tel./fax: 036 311 151
E-mail: studentska@dzmostar.com
Adresa: Matice hrvatske bb
TIM
Ime i prezime psihologa:

Pogledaj kako izgleda naša ambulanta