Stručna tijela

 

Stručno vijeće

Prim. Nada Bazina, dr. med., spec. neuropsihijatar – predsjednik

Doc.dr.sc. Edita Černy Obrdalj, dr. med., spec. obiteljske medicine

Prim. dr Senada Vujica, dr. med., spec. školske medicine

Tomislav Udovičić, dr. stom., spec, obiteljske stomatologije

Katarina Hrkać, dr. med.

Prim. Rada Šandrk, dr.med., spec. pedijatar

Prim.mr.sc. Marko Martinac, dr. med., spec. psihijatar

Mr.sc. Željko Karačić, dr. med., spec. radiolog

Prof. Dragica Lovrić, logoped

Nikica Karačić, dipl. ing. kem. tehnol., univ. mag. pharm.

 

Etički komitet

1. Dr. sc. Nina Pinjuh Markota, dr. med., spec. obiteljske medicine – član

2. Prim. Edita Sopta, dr. med., spec. obiteljske medicine – član

3. Dr. sc. Tea Vučina, psiholog – član

4. Nikica Karačić, dipl. ing. kem. tehnol., univ. mag. pharm. – član

5. Prim. mr. sc. Željko Karačić, dr. med., spec. radiolog -član

6. Prim. Tomislav Udovičić, dr. stom., spec. obiteljske stomatologije-član

7. Jadranka Bogdan, dipl. iur. -član

8. Prim. Davor Pehar, dr. med., spec. epidermiolog-član

9. Prim. Mili Čehajić, dr. med., spec. internist plumolog-član

Etički komitet Doma zdravlja Mostar obavlja sljedeće poslove:

  • prati primjenu etike i medicinske deontologije u obavljanju djelatnosti Doma zdravlja
  • daje suglasnost za provođenje medicinskih i znanstvenih ispitivanja
  • bavi se analizom i prijedlozima propisa iz oblasti zdravstva sa stajališta etike i medicinske deontologije
  • prati povrede prava pacijenata i sustavno radi na unaprijeđenju stanja u ovoj oblasti sukladno propisima pravima,obavezama i odgovornostima pacijenata
  • surađuje s nadležnim komorama iz oblasti zdravstva
  • rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti zdravstvene ustanove

 

Prvostupanjska komisija

Prim. Amila Puzić, dr.med., spec. med. rada

Prim. Gordana Pivić, dr. med., spec. obiteljske medicine

Edita Sopta, dr. med., spec. obiteljske medicine

a kao zamjenici u slučaju odsutnosti članova Prvostupanjske liječničke komisije ili povećanog obima posla imenuju se:

Doc. dr. sc. Edita Černy Obrdalj, dr. med., spec. obiteljske medicine

Prim. Senka Tanović, dr. med., spec. školske medicine

Marnela Palameta,dr. med., spec. obiteljske medicine

Prim. Senada Vujica, dr. med., spec. školske medicine

Ankica Mijić Marić, dr. med., spec. obiteljske medicine

Zadatci Prvostupanjske liječničke komisije je odlučivanje o pravu na privremenu spriječenost za rad preko 42 dana.

 

Komisija za lijekove

Prim. dr. sc. Zdenko Šarac, dr. stom., spec. oralne kirurgije

Doc. dr. sc. Amra Zalihić, dr. med., spec. obiteljske medicine

Prim.mr.sc. Zdenko Klarić, dr. med., spec. obiteljske medicine

Mr. sc. Marko Martinac, dr. med., spec. psihijatar

Dr. sc. Nina Pinjuh Markota, dr. med., spec. obiteljske medicine

Prim. Senka Tanović, dr. med., spec. školske medicine

Prim. Rada Šandrk, dr. med., spec. pedijatar