Službe, odjeli, ambulante

 • Služba hitne medicinske pomoći (HITNA POMOĆ)

  124, 315-487

 • Hitna stomatološka pomoć

  335-512

 • Centar za mentalno zdravlje (CMZ)

  335-585

 • Služba medicinsko-biokemijskog laboratorija (LABORATORIJ)

  335-573

 • Služba za zdravstvenu zaštitu radnika (MEDICINA RADA, LIJEČNIČKA UVJERENJA, SISTEMATSKI PREGLEDI)

  335-545

 • Služba epidemiologije, higijene i socijalne medicine (HES)

  335-554

 • Ambulante specijalističko-konzultativne zaštite ( kirurgija, interna medicina, otorinolaringologija, ortopedija i neurologija)

  335-559

 • Centar za psihofiziološke i govorne poteškoće (LOGOPEDIJA)

  341-983

 • Služba zubozdravstvene zaštite (STOMATOLOGIJA)

  335-599 (pult za naručivanje), 335-515

 • Ravnateljstvo

  335-534, fax. 335-532

 • Protokol

  335-555

 • Služba za zdravstvenu zaštitu djece od 0-6 godina (DJEČJE)

  335-503, 335-522

 • Cijepni centar

  335-506

 • Služba radiološke dijagnostike (RADIOLOGIJA)

  319-356, 335-594

 • Služba za zdravstvenu zaštitu žena (GINEKOLOGIJA)

  335-562

 • Odjel za liječenje, patronažu i palijativnu njegu u kući (KUĆNA NJEGA)

  335 592

 • Glavna sestra – tehničar Doma zdravlja

  335-528

 • Služba za ekonomsko financijske poslove

  335-510

 • Služba za pravne, kadrovske i opće poslove

  335-531

 • Računovodstvo i financije

  335-535

 • Tehnička služba

  335-505

 • Informatička služba

  335-580
 • Prometna služba

  319-974, 335-567

Ambulantne službe obiteljske medicine

 • Ambulanta obiteljske medicine sa patronažom 1 (dr. Pivić, dr.Sopta, dr. Ivana Pavlović)

  335-581

 • Ambulanta obiteljske medicine sa patronažom 1 (dr. Zalihić)

  322-537

 • Ambulanta obiteljske medicine sa patronažom 2 (BIVŠE ŠKOLSKO, dr. Maja Vujica, dr. Krezić)

  335-550

 • Ambulanta obiteljske medicine sa patronažom 2 (BIVŠE ŠKOLSKO, dr. Sanja Đurasović, dr. Brkić)

  335-552

 • Ambulanta obiteljske medicine sa patronažom 3 (BIVŠA MEDICINA RADA- dr. Perić, dr. Raič-Ćavar)

  335-549

 • Ambulanta Rodoč

  350-218

 • Ambulanta Jasenica

  353-402

 • Ambulanta Kruševo

  486-260

 • Ambulanta Buna

  480-507

 • Ambulanta Bijeli Brijeg

  343-700

 • Ambulanta Cim

  341-782

 • Ambulanta Ilići

  329-571

 • Ambulanta Rudnik

  322-335, 349 359

 • Ambulanta Jugozapad 1 – bivša Stjepan Radić

  325-743

 • Ambulante Balinovac i Panjevina

  331-036, 331-540

 • Ambulanta Jugozapad 2 – bivša Centar II

  347-881

 • Ambulanta Potoci

  345-420

 • Ambulanta Polog

  487-026

 • Ambulanta Studentska

  311-151

Pošalji nam svoje upite, pohvale ili kritike