Ambulanta Panjevina

Ambulanta obiteljske medicine
Radno vrijeme: pogledajte OVDJE
Tel./fax: 036 331 540
E-mail: panjevina@dzmostar.com
Adresa:  
TIM
Ime i prezime liječnika Minka Hadžiosmanović, dr.med.
Medicinska sestra/tehničar Božana Bošković

Pogledaj kako izgleda naša ambulanta