Ambulanta Panjevina

Ambulanta obiteljske medicine
Radno vrijeme: pogledajte OVDJE
Tel./fax: 036 329 262
E-mail: panjevina@dzmostar.com
Adresa:
TIM
Ime i prezime liječnika dr Minka Hadžiosmanović
Medicinska sestra/tehničar Božana Bošković

Pogledaj kako izgleda naša ambulanta