Ambulanta Rodoč

Ambulanta obiteljske medicine
Tel./fax: 036 350 218
E-mail: rodoc@dzmostar.com
Adresa Rodoč bb
TIM 1 TIM 2
Radno vrijeme pogledajte OVDJE pogledajte OVDJE
Ime i prezime liječnika Mr. sc. Ana-Marija Grubišić, dr. med., spec. obiteljske medicine Stanko Zovko, dr. med.
Medicinska sestra/tehničar Marija Puce,

Jadranka Mandić

Danijela Soldo
Stomatološka ambulanta
Radno vrijeme: tim radi jedan tjedan I smjenu, jedan II smjenu
tim radi jednu subotu u centralnoj zgradi DZ Mostar
Tel./fax: 036 350 218
E-mail: rodoc@dzmostar.com
Adresa:
TIM
Ime i prezime stomatologa: dr.stomatologije Nada Kačić
Stomatološka sestra: Hafiza Čurčin
Napomena: U sklopu ambulante postoji depo gradske ljekarne gdje pacijenti mogu podići lijekove koji se nalaze na esecijalnoj listi.

Pogledaj kako izgleda naša ambulanta