Ambulanta Polog

Ambulanta obiteljske medicine
Radno vrijeme: pogledajte OVDJE
Tel./fax: 036 487 026
E-mail: polog@dzmostar.com
Adresa:
TIM
Ime i prezime liječnika Ana Milas, dr.med.
Medicinska sestra/tehničar Spomenka Ćavar

Pogledaj kako izgleda naša ambulanta