Ambulanta Polog

Ambulanta obiteljske medicine
Radno vrijeme: pogledajte OVDJE
Tel./fax: 036 487 026
E-mail: polog@dzmostar.com
Adresa:  
TIM
Ime i prezime liječnika Sandra Brajković, dr.med.
Medicinska sestra/tehničar Spomenka Ćavar

Pogledaj kako izgleda naša ambulanta