Ambulanta obiteljske medicine Rudnik dobila je dodatni broj telefona 036/349-359

Zbog velikog broja poziv u Ambulanti obiteljske medicine Rudnik uvedena je dodatna telefonska linija.

Mole se svi pacijent da prilikom naručivanja i traženja informacija pozivaju brojeve kako je navedeno:

pacijenti od dr. Ankica Mijić Marić 036/322-335

– pacijenti od dr. Nikolina Soče 036/322-335


– pacijenti do dr. Anela Šušak 036/349-359

– pacijenti od dr. Helena Čuljak 036/349-359