Centar za psihofizičke i govorne poteškoće djece i adolescenata

Voditelj Centra

Nataša Pejić

e-mail: natasa.pejic@dzmostar.com

Glavna sestra Centra:

Anđa Ćavar, bachelor sestrinstva

e-mail: andja.cavar@dzmostar.com

telefon: 036/341-983

e-mail: logopedija@dzmostar.com

Radno vrijeme Centra:

ponedjeljak od 12:00 do 20:00 (administrativni poslovi od 19:00 do 20:00)

od utorka do petka od 07:00 do 15:00 (administrativni poslovi od 14:00 do 15:00)

Pauza: od 10:00 do 10:30 i 16:00 do 16:30

Nedjeljom i blagdanima Centar ne radi

Opcenito

 • Centar za psihofizičke i govorne poteškoće djece i adolescenata djeluje pri Domu zdravlja Mostar unutar Službe za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici.
 • Smješten je u krugu SKB Mostar – Bijeli Brijeg b.b. (u produžetku Klinike za onkologiju).
 • Počelo s radom 1973 kao Kabinet za logopediju pri Bolnici za dječje bolesti.
 • kontinuirano se razvijala i izrasla u multidisciplinarni centar kakva je danas.
 • Usko surađuje s:
  • drugim odjelima Doma zdravlja (odjel pedijatrije, školske medicine, obiteljske medicine, centar za mentalno zdravlje, stomatološki i oftalmološki odjel)
  • kao i s odjelima Sveučilišne kliničke bolnice Mostar (pedijatrija, neurologija, fizijatrija, psihijatrija, ortopedija, odjel za ORL i maksilofacijalnu kirurgiju)
 • po multidisciplinarnom pristupu radu je jedinstvena u našoj županiji i šire.

Stručni tim Centra trenutno broji:

 • 3 logopeda
 • 2 psihologa
 • 1 edukacijskog rehabilitatora
 • 1 radnog terapeuta
 • 1 medicinsku sestru

Multidisciplinarni stručni tim radi na prevenciji, detekciji, dijagnosticiranju i tretmanu različitih govorno-jezičnih, psiholoških i psihomotoričkih poremećaja u svim životnim dobima.

 • Dijagnostička procjena radi se individualno u trajanju od 1h-2h
 • Tretman se radi individualno ili grupno, 1 ili više puta tjedno u trajanju od 30 do 60 minuta.

Korisnici

 • Djeca od najniže kronološke dobi (s kojom se provodi postupak rane intervencije) pa sve do 18 godine.
 • Odrasli nakon odstranjenja karcinoma larinksa, cerebrovaskularnog inzulta i traumatskog oštećenja mozga

Posebnost službe

 • Rad s djecom s teškoćama u razvoju kao i djecom urednog razvoja s blažim odstupanjima u pojednim segmentima (specifični poremećaji razvoja govora i jezika, specifični poremećaji razvoja sposobnosti za školovanje (disleksija, disgrafija,..), gubitak sluha, poremećaji glasa, poremećaji govora (disfazija, afazija, disartrija,..), mucanje, specifičan poremećaj razvoja motoričkih funkcija, pervazivni poremećaji razvoja, deficit pažnje/hiperaktivni poremećaji, mentalna retardacija, epilepsija, cerebralna paraliza, Down sindrom, poremećaj s prkošenjem i suprotstavljanjem, poremećaj ophođenja, poremećaji eliminacije (enureza i enkopreza), poremećaji hranjenja, anksiozni poremećaji, anksiozni poremećaj zbog separacije, poremećaji raspoloženja, tikovi, i dr.)
 • Rad s adolescentima s različitim socioemocionalnim teškoćama
 • rad s odraslima nakon laringektomije i cerebrovaskularnog inzulta
 • Mjerenja impedance, stapedijalnog refleksa i odgovora slušnog živca prilikom operativnog zahvata ugradnje umjetne pužnice
 • prilagodba govornog procesora umjetne pužnice
 • savjetovalište za roditelje