Reorganizacija i poboljšanje usluga po standardima kvalitete Centra za rani rast i razvoj

Danas je u prostorijama Doma zdravlja Mostar službeno otpočeo rad reorganizirani Centar za rani rast i razvoj!

U nastojanju poboljšanja kvalitete naših usluga, proširili smo tim koji sada dodatno čine:

• Dr. Helena Radić – Mišković, spec. pedijatar

• Klaudija Zurovac, mag. sestrinstva

Naši najmlađi pacijenti od sada će ove usluge koristiti u punom kapacitetu. Kroz savjetovalište Službe za dojenčad i predškolsku djecu, te po potrebi u Centar za psiho-fizičke i govorne poteškoće pod vodstvom Nataše Pejić, logopeda, pružamo sveobuhvatnu skrb.

#DomZdravljaMostar #RaniRastIRazvoj #KvalitetaUsluga #ZdravljeDjece 💙