Danas je u Domu zdravlja Mostar “Ambulanta za kronične rane” službeno otvorila svoja vrata

Menadžment Doma zdravlja je prepoznao važnost ovog projekta koji se ogleda u kvalitetnom pristupu i tretmanu kronične rane. Na ovaj način želimo doći do poboljšanja kvalitete života našim bolesnicima s ovakvim stanjima.

Liječnik obiteljske medicine (LOM) zauzima vrlo važnu ulogu u tretmanu kroničnih rana zbog svoje mogućnosti kontinuiranog praćenja kroničnih bolesnika. Upoznat je s cjelokupnim zdravstvenim stanjem pojedinca, njegovim socijalnim i epidemiološkim uvjetima življenja. LOM je osoba koja odlučuje o koracima liječenja, kao i potrebi za pravodobnim upućivanjem u višu sekundarnu zdravstvenu ustanovu.

Bolesnike s kroničnim ranama često je potrebno motivirati za višestruke, dugotrajne i učestale posjete u svrhu tretiranja rane. Često se neuspješno previjaju u kućnim uvjetima. Zbog visokih troškova liječenja, kao i otežanog pristupa suvremenim metodama liječenja, bolesnici uglavnom imaju loš ishod u vidu ponavljanih infekcija, znatno narušene kvalitete života, psiholoških posljedica te konačno i amputacije ekstremiteta.

U cilju što kvalitetnije zdravstvene zaštite ovakvih bolesnika potrebno je raditi na prevenciji, na kontinuiranoj edukaciji zdravstvenog osoblja, provedbi učinkovitog protokola liječenja. Upravo iz tog razloga je danas prigodno predstavljen “Praktični priručnik za kronične rane u primarnoj zdravstvenoj zaštiti” od strane njegove autorice dr.Andree Bilić kako bi implementirali učinkovit protokol zbrinjavanja vrijedova na suvremen način u svim ambulantama obiteljske medicine Doma zdravlja Mostar.

Našoj dr.Andrei Bilić i njenoj med.sestri Darii Drmać želimo puno uspjeha u budućem radu.