Dom zdravlja Mostar ide u proces akreditiranja i certificiranja svojih usluga

Ravnateljica Doma zdravlja Mostar, Kristina Bevanda, potpisala je danas ugovor s Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) na temelju kojeg ova ustanova ide u proces akreditiranja i certificiranja svojih usluga.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) je jedini nadležni organ u oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga i akreditacije zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Agencija je uspostavljena na osnovu Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (Službene novine Federacije BiH br. 59/07) koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 13.04.2005.god. i na sjednici Doma naroda od 29.07.2005. godine.

Učinci ovog procesa su multiplucirajući i u korist svih korisnika usluga, menadžmenta ustanove kao i svih djelatnika Doma zdravlja Mostar.