Četiri AED uređaja instalirana na mjestima javnog okupljanja

Dom zdravlja Mostar u svojstvu vodećeg partnera projekta RACE, završio je provedbu aktivnosti postavljanja vanjskih defibrilatora na mjestima javnih okupljanja. Preostala četiri uređaja instalirana su u:

FPMOZ, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru – UNMO, Gazprom Mostar i Kruševo.

AED- ( automatski eksterni defibrilator) je maleni, prijenosni uređaj, jednostavne primjene, sa zadaćom isporuke električne struje osobama koji imaju srčani zastoj uslijed poremećaja ritma (ventrikularna fibrilacija ili ventrikularna tahikardija bez prisutnog pulsa). Osim toga, ovi uređaji daju korisniku glasovne i tekstualne upute, na hrvatskom jeziku, prema najnovijim smjernicama osnovnih postupaka održavanja života. Uređaj sa 100% sigurnošću vrši analizu ritma i preporučuje ili ne preporučuje defibrilaciju, te korisnika vodi kroz cijeli postupak oživljavanja.

Generalni cilj prekograničnog IPA projekta RACE je podići dostupnost i kvalitetu usluga Službi za hitnu medicinsku pomoć što smo kroz dosadašnje aktivnosti uvelike realizirali. Kroz projekt je u Mostaru obučeno preko 200 ljudi za održavanje osnovnih životnih funkcija, a pomoću ovih uređaja taj postupak će biti još dostupniji što smanjuje smrtnost od srčanog zastoja do 80%.