Javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos u Dom zdravlja Mostar, veljača 2020. godine

Na temelju čl. 20a. Zakona o radu  („Službene novine BiH br. 26/16 i 89/18)  članka 26. Statuta , članka 6 . Pravilnika o radu Doma zdravlja Mostar broj:1877/18 od 10.10.2018.god.,članka 5.Uredbe   o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ/K i Odluke  ravnatelja broj: 473 – 37/20  Dom zdravlja Mostar sa sjedištem u Mostaru, Hrvatskih branitelja bb objavljuje  slijedeći

JAVNI NATJEČAJ

za prijem djelatnika u radni odnos

u Dom zdravlja Mostar  

 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme za radna mjesta:

– doktor medicine …………..1 izvršitelj

– dipl. psiholog ………………1 izvršitelj

 1. Doktor medicine – sa završenim medicinskim fakultetom i položenim stručnim ispitom jedan (1) izvršitelj.

Opis poslova: obavljanje poslova doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Uvjeti za prijem:

 1. Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).
 2. Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

– završen medicinski fakultet

– položen stručni ispit

– licenca za samostalan rad

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni obrazac za prijavu na natječaj preuzeti na Web stranici Doma zdravlja Mostar. link za preuzimanje obrasca: Obrazac za prijavu

– zamolba sa životopisom vlastoručno potpisana

– diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);

– dokaz o položenom stručnom ispitu

–  licenca za samostalan rad

– uvjerenje o državljanstvu

–  potvrda o prebivalištu ( CIPS )

Traženi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim kopijama i  ne podliježu vraćanju

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostavit:

– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio;

– uvjerenje o neprovođenju krivičnog postupka

 1. Dipl. psiholog –  jedan (1) izvršitelj.

Opis poslova: obavljanje poslova  psihologa  u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Uvjeti za prijem:

 1. Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).
 2. Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

– završena VSS – 7/1 odnosno magistar psihologije– studij psihologije  zvanje  dipl. psiholog odnosno magistar psihologije

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni obrazac za prijavu na natječaj preuzeti na Web stranici Doma zdravlja Mostar. link za preuzimanje obrasca: Obrazac za prijavu

– zamolba sa životopisom vlastoručno potpisana

– diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);

– uvjerenje o državljanstvu

–  potvrda o prebivalištu ( CIPS)

Traženi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim kopijama i ne podliježu vraćanju.

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostavit:

– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio;

– uvjerenje o neprovođenju krivičnog postupka

Radni odnos na određeno vrijeme na period od 6 mjeseci

 • doktor medicine …………………….2 izvršitelja
 • doktor stomatologije …………………1 izvršitelj
 • magistar soc.rada …………………….1 izvršitelj
 • medicinska sestra……………………..1 izvršitelj
 • stomatološka sestra…………………3 izvršitelja
 1. Doktor medicine – sa završenim medicinskim fakultetom i položenim stručnim ispitom dva (2) izvršitelja.

Opis poslova: obavljanje poslova doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Uvjeti za prijem:

 1. Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).
 2. Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

– završen medicinski fakultet

– položen stručni ispit

– licenca za samostalan rad

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni obrazac za prijavu na natječaj preuzeti na Web stranici Doma zdravlja Mostar. link za preuzimanje obrasca: Obrazac za prijavu

– zamolba sa životopisom vlastoručno potpisana

– diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);

– dokaz o položenom stručnom ispitu

– licenca za samostalan rad

– uvjerenje o državljanstvu

–  potvrda o prebivalištu ( CIPS)

Traženi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim kopijama i  ne podliježu vraćanju

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostavit:

– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio;

– uvjerenje o neprovođenju krivičnog postupka

2.Doktor stomatologije   – sa završenim stomatološkim  fakultetom i položenim stručnim ispitom jedan (1) izvršitelj.

Opis poslova: obavljanje poslova doktora stomatologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Uvjeti za prijem:

 1. Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).
 2. Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

– završen stomatološki  fakultet

– položen stručni ispit

– licenca za samostalan rad

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni obrazac za prijavu na natječaj preuzeti na Web stranici Doma zdravlja Mostar. link za preuzimanje obrasca: Obrazac za prijavu

– zamolba sa životopisom vlastoručno potpisana

– diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);

– dokaz o položenom stručnom ispitu

– licenca za samostalan rad

– uvjerenje o državljanstvu

–  potvrda o prebivalištu ( CIPS)

Traženi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim kopijama i  ne podliježu vraćanju

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostavit:

– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio;

– uvjerenje o neprovođenju krivičnog postupka

3.Mag.socijalnog rada    –   jedan (1) izvršitelj.

Opis poslova: obavljanje poslova  socijalnog radnika   u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Uvjeti za prijem:

 1. Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).
 2. Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

– završena VSS – 7/1  odnosno magistar socijalnog rada

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni obrazac za prijavu na natječaj preuzeti na Web stranici Doma zdravlja Mostar. link za preuzimanje obrasca: Obrazac za prijavu

– zamolba sa životopisom vlastoručno potpisana

– diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);

– uvjerenje o državljanstvu

–  potvrda o prebivalištu ( CIPS)

Traženi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim kopijama i  ne podliježu vraćanju.

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostavit:

– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio;

– uvjerenje o neprovođenju krivičnog postupka  

 

4.Medicinska sestra/tehničar   – sa završenom srednjom medicinskom školom opći smjer i položenim stručnim ispitom  jedan (1) izvršitelj.

Opis poslova: obavljanje  poslova medicinske sestre/ tehničara  u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Uvjeti za prijem:

 1. Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).
 2. Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

– završena srednja medicinska škola –opći smjer

– položen stručni ispit

– licenca za samostalan rad

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni obrazac za prijavu na natječaj preuzeti na Web stranici Doma zdravlja Mostar. link za preuzimanje obrasca: Obrazac za prijavu

– zamolba sa životopisom vlastoručno potpisana

– svjedodžba o završnom ispitu

– dokaz o položenom stručnom ispitu

–  licenca za samostalan rad

– uvjerenje o državljanstvu

–  potvrda o prebivalištu ( CIPS)

Traženi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim kopijama i  ne podliježu vraćanju

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostavit:

– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio;

– uvjerenje o neprovođenju krivičnog postupka

 

 1. Stomatološka sestra /tehničar – sa završenom srednjom medicinskom školom – smjer stomatološka sestra / tehničar i položenim stručnim ispitom  tri  (3) izvršitelja.

Opis poslova: obavljanje  poslova  stomatološke sestre   u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Uvjeti za prijem:

I.Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete  (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).

 1. Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

– završena srednja medicinska škola –  smjer stomatološka sestra/ tehničar

– položen stručni ispit

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni obrazac za prijavu na natječaj preuzeti na Web stranici Doma zdravlja Mostar. link za preuzimanje obrasca: Obrazac za prijavu

– zamolba sa životopisom vlastoručno potpisana

– svjedodžba o završnom ispitu

– dokaz o položenom stručnom ispitu

– uvjerenje o državljanstvu

–  potvrda o prebivalištu ( CIPS)

Traženi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim kopijama i  ne podliježu vraćanju

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostavit:

– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio;

– uvjerenje o neprovođenju krivičnog postupak

 

Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog natječaja i čije prijave su uredne,potpune i blagovremene podliježu provjeri znanja, koje određuje  Komisija za prijem.

Prijave s dokumentacijom je potrebno dostaviti najkasnije u roku od 8 dana od dana objave natječaja, osobno na protokol ili putem pošte preporučeno na adresu:

DOM ZDRAVLJA MOSTAR

„Javni natječaj za prijem  djelatnika u radni odnos“

Hrvatskih branitelja bb Mostar

( na koverti je potrebno navesti „PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS _______________   NA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM ____,NE OTVARAJ – OTVARA POVJERENSTVO“)

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta neophodno je na koverti navesti redne brojeve istih.

                          Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.