Škola u pandemijsko vrijeme – rizici sagorijevanja i izazovi u praksi

Djelatnice Doma zdravlja Mostar, doc.dr.sc. Tea Vučina i mag. psihologije Ana Zovko, održale su webinar u petak 21.5. s temom:

“Škola u pandemijsko vrijeme – rizici sagorijevanja i izazovi u praksi”

Webinar je namijenjen svim pedagozima i psiholozima Škola u HNŽ/K u cilju prenošenja stečenog znanja i vještina samopomoći na nastavnike i profesore u pandemijsko vrijeme koje je vrlo rizično za pojavu sagorijevanja na poslu.

Materijali s webinara prilagođeni su i poslati svima kako bi im služili kao pomoć u radu.

Suradnja je bila vrlo uspješna, edukatorice su dobile odgovarajuće povratne informacije od sudionika na temelju kojih je dogovorena buduća suradnja u kontekstu prenošenja, kao i razmjene znanja i iskustava što doprinosi kolektivnoj društvenoj zajednici.