OBAVIJEST ZA SVE KORISNIKE USLUGA DOMA ZDRAVLJA MOSTAR

Od ponedjeljka, 21.9.2020. godine Febrilni punkt Doma zdravlja Mostar se izmješta na novu lokaciju u Izolatorij u Rodoču.

U prostorijama sadašnjeg Febrilnog punkta u krugu Doma zdravlja Mostar će se nastaviti pregledi febrilne djece, dok će se za sve odrasle osobe koje su COVID suspektne ili pozitivne, pregledi odvijati u zgradi Izolatorija u Rodoču.

Izolatorij je smješten u Rodoču u zgradu gdje su se vršile obuke policijskih kadrova. Lokacija zgrade je označena na karti.

Molimo sve febrilne, COVID suspektne i COVID pozitivne pacijente kojima liječnik bude zahtjevao pregled, da se od ponedjeljka upute u Izolatorij na isti.

Sva febrilna djeca će se primati u sadašnji Febrilni punkt u krugu centralne zgrade Doma zdravlja Mostar.

Hvala Vam na razumijevanju!