Odluka o imenovanju Povjerenstva

1713 – 37/21 – lipanj 2021 godine

Odluku o imenovanju Povjerenstva za izbor kandidata za prijem u radni odnos možete preuzeti na ovome linku: ODLUKA