Odluka o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa od 07.12.2021. godine

Odluku o izbor kandidata za prijem u radni odnos broj: 3158-37/21 možete preuzeti na ovome linku: ODLUKA