Odluka o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa od 08.11.2022. godine

Odluku o izbor kandidata za prijem u radni odnos broj: 3756-37/22 možete preuzeti na ovome linku: ODLUKA