Odluka o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa od 08.12.2021. godine

Odluku o izbor kandidata za prijem u radni odnos broj: 3172-37/21 možete preuzeti na ovome linku: ODLUKA