Odluka o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa od 11.04.2022. godine

Odluku o izbor kandidata za prijem u radni odnos broj: 1135-37/22 možete preuzeti na ovome linku: ODLUKA