Odluka o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa od 18.03.2021. godine

Odluku o izbor kandidata broj: 818-37/21 za prijem u radni odnos možete preuzeti na ovome linku: ODLUKA