Odluka o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa od 15.12.2021. godine

Odluku o izbor kandidata za prijem u radni odnos broj: 3291-37/21 možete preuzeti na ovome linku: ODLUKA