Odluka o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa od 20.03.2023. godine

Odluku o izbor kandidata za prijem u radni odnos broj: 1048-37/23 možete preuzeti na ovome linku: ODLUKA