Odluka o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa od 23.09.2020. godine

Odluku o izbor kandidata broj: 2611 – 37/20 za prijem u radni odnos možete preuzeti na ovome linku: ODLUKA

Odluku o izbor kandidata broj: 2609 – 37/20 za prijem u radni odnos možete preuzeti na ovome linku: ODLUKA