Odluka o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa po natječaju od 09.07.2021. godine

Odluku o izbor kandidata za prijem u radni odnos broj: 1941-37/21 možete preuzeti na ovome linku: ODLUKA