Odluka o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa po natječaju od 12.05.2021. godine

Odluku o izbor kandidata za prijem u radni odnos broj: 1670-37/21 možete preuzeti na ovome linku: ODLUKA