Odluka o izboru najuspješnijeg ponuditelja i dodjela ugovora

broj: 3056-37/23 od 06.11.2023. godine

Odluka o izboru najuspješnijeg ponuditelja i dodjeli ugovora za nabavku testova i potrošnog materijala za automatski hematološki analizator možete preuzeti na ovome linku: ODLUKA