Odluka o poništenju postupka nabave plina za grijanje

Broj: 697-37/22 – ožujak 2022 godine

Odluku o poništenju postupka nabave plina za grijanje možete preuzeti na ovome linku: ODLUKA