Odluka o poništenju postupka nabavke reagensa

Broj: 1291-37/23 – travanj 2023 godine

Odluku o poništenju postupka nabavke reagensa za automatski hematološki analizator Sysmex XP 300 možete preuzeti na ovome linku: ODLUKA