Održana završna konferencija za Race for life projekt u Ivanić Gradu

U okviru Interreg IPA CBC projekta Race, dana 29.03.2022. godine je uspješno organizirana i izvedena pokazna vježba pod nazivom “MOSTAR RACE 2022”.

Dom zdravlja Mostar u svojstvu vodećeg partnera projekta, zajedno s našim partnerima Zavodom za hitnu medicinu Zagrebačke županije i Zavodom za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore te uz pomoć lokalnih organizacija; Oružanih snaga BiH, MUP-a, Vatrogasaca, Crvenog križa, Civilne zaštite Grada Mostara, Civilne zaštite HNŽ-a i HGSS-a, uspješno je završio pokaznu vježbu čiji cilj je bio kreirati jedinstveni protokol postupanja u slučaju masovne nesreće.

Vježbom se simulirao potres na području Grada Mostara te se nakon dojave građana pristupilo operaciji spašavanja i zbrinjavanja unesrećenih osoba. Kolaboracija svih službi u ovakvim slučajevima je od krucijalnog značaja te smo izrazito zadovoljni suradnjom i demonstracijom zajedničke intervencije.

Zahvaljujemo se svim organizacijama i sudionicima na njihovom humanom i nesebičnom doprinosu, a posebno našim studentima medicine i volonterima Crvenog križa koji su odradili glavne uloge u samoj demonstraciji vježbe.