Popis potrebne dokumentacije Etičkom povjerenstva Doma zdravlja Mostar za izdavanje suglasnosti za provedbu istraživanja u Domu zdravlja Mostar

Potrebnu dokumentaciju sačinjavaju:

  • Zamolba Etičkom povjerenstvu doma zdravlja Mostar
  • Životopis
  • Mišljenje mentora
  • Suglasnost voditelja službe/odjela na kojem će se provesti istraživanje
  • Kratki opis istraživanja: naslov, cilj, ispitanici i metode, očekivani rezultati te znanstveni i stručni doprinos
  • Izjava o izmirenju troškova ako se koriste usluge laboratorija i radioloških pretraga
  • Informirani pristanak za ispitanike ako će se istraživanje vršiti na pacijentima