RACE – akronim projekta šireg naziva „Race for life“ ili u prijevodu „Utrka za život“

Ovaj projekt je nastao kao rezultat dvogodišnjeg angažmana i rada Uprave Doma zdravlja Mostar. Kao finalizirana aplikacija, delegiran je euorpskim fondovima, točnije uvršten u aplikaciju za program prekogranične suradnje IPA CBC trilaterala (Hrvatska, BiH, Crna Gora), predan pred sam kraj 2018-te godine.

Nositelj ovog projekta je Dom zdravlja Mostar, dok su partneri iz prekograničnog područja – Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije i Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore.

Program projekta je od strateške važnosti za razvoj i suradnju Službi za hitnu  medicinsku pomoć triju prekograničnih partnera te unaprjeđenje i transfer znanja i iskustva iz domene pružanja prve pomoći, zbrinjavanja traumatiziranih pacijenata ali i zajedničkog djelovanja u slučaju masovnih nesreća. U okviru projekta kreriran je jedinstveni protokol u slučaju pojave masovne nesreće koji bi bio predstavljen u pokaznoj vježbi, gdje bi bile uključene sve službe koji su važni čimbenici u takvim slučajevima. Nadalje, projektne aktivnosti uključuju i edukacije velikog broja nemedicinskog kadra, odnosno, građanstva kako bi bili osposobljeni pružiti prvu pomoć i održati unesrećenog na životu do dolaska Hitne medicinske pomoći. Nastavno na ovakvu aktivnost, planirano je i postavljanje 10-ak AED-ova (uređaja za defibrilaciju) na mjestima javnih okupljanja ili veće frekfencije ljudi te bi edukacija uključivala i elemente uporabe, odnosno, korištenja takvih uređaja.

Potreba za ovim projektom datira već duže vrijeme te smo probleme ovog karaktera detektirali na terenu i označili ih kao prijeku potrebu za rješavanjem istih. S obzirom na složenost problema i veća financijska sredstva koja su neophodna kako bi se stvari posložile po svojoj hijerarhiji, prepoznali smo priliku i mogućnosti ovakog poziva u nadi da ćemo senzibilizirati najmjerodavnije instance kako bi prepoznali istinski problem i odlučile pružiti pomoć u rješenju istog.

Na koncu ćemo citirati našeg dragog kolegu, direktora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore, dr. Sašu Stefanovića koji je jednom prilikom rekao: „ Najvažnija stvar koju možetmo učiniti za čovjeka jeste da mu pružimo prvu pomoć u slučaju nesreće i potrudimo se  vratiti mu (održati) život. Ukoliko to ne uspijemo – sve drugo za tog čovjeka više nije uopće važno“. Taj citat u potpunosti ilustrira problem kao i potrebu za projektom simboličnog naziva „RACE“.