Služba za zdravstvenu zaštitu djece od 0-6 godina (DJEČJE) dobila je dodatni broj telefona 036/335-522

Zbog velikog broja poziv u Služba za zdravstvenu zaštitu djece od 0-6 godina (DJEČJE) uvedena je dodatna telefonska linija.

Mole se svi pacijent da prilikom naručivanja i traženja informacija pozivaju brojeve kako je navedeno:

– za bolesnu djecu zvati na 036/335-503 i 335-522

– savjetovalište 036/335-504

– cijepni centar 036/335-506