Služba medicinsko – biokemijskog laboratorija

Voditelj Službe

Univ.mag.pharm. Nikica Karačić,dipl.ing., sveučilišna magistra med. biokemije i lab. medicine

e-mail: nikica.karacic@dzmostar.com

Glavni laboratorijski tehničar Službe

Jelena Glibić, magistra laboratorijskih tehnologija

e-mail: jelena.glibic@dzmostar.com

Kontakt telefon: 036/335-573

e-mail: laboratorij@dzmostar.com

Adresa: Hrvatskih branitelja b.b., 88 000 Mostar

Radno vrijeme Službe

PONEDJELJAK-PETAK: 7:00 do 20:00

SUBOTA: 7:00 do 13:00

Vrijeme prijema pacijenata

Na laboratorijsku obradu doći sa zdravstvenom iskaznicom (ukoliko je zadana elektronička uputnica) ili s ispravno popunjenom pisanom uputnicom uz predočenje zdravstvene iskaznice.

PONEDJELJAK-PETAK: I smjena od 7:30 do 9:30

SUBOTA: od 7:00 do 9:30

Vrijeme prijama pacijenata s hitnom uputnicom:

PONEDJELJAK-PETAK: od 7:30 do 19:00

SUBOTA: od 7:00 do 12:00

Vrijeme izdavanja nalaza

Nalazi se preuzimaju kod obiteljskog liječnika (koji je putem elektroničke uputnice i zatražio pretragu).

U slučaju potrebe izdavanja nalaza radi odlaska u drugu ustanovu, pacijent može preuzeti nalaz slijedeći radni dan nakon uzorkovanja na prijemnom šalteru Službe:

PONEDJELJAK-PETAK: od 10:30 do 14:00

SUBOTA: od 7:00 do 12:00

Izdavanje nalaza za pacijente s HITNOM UPUTNICOM je po dogovoru isti dan.

Djelatnost Službe medicinsko-biokemijskog laboratorija

Služba medicinsko-biokemijskog laboratorija je u sastavu Doma zdravlja Mostar u kojoj je osnovna djelatnost medicinsko-laboratorijska dijagnostika predviđena razinom primarne zdravstvene zaštite domova zdravlja iz područja kliničke biokemije, hematologije i koagulacije.

Primjenom suvremenih metoda i tehnologija na visoko sofisticiranoj dijagnostičkoj opremi, kojom raspolaže služba uz svakodnevno provođenje kontrole kvalitete, cilj je zadovoljiti sve zahtjeve dobre laboratorijske prakse.

Dnevno se u službi registrira oko 240 pacijenata uključujući i pacijente čiji se uzorci dopremaju iz ambulanti Doma zdravlja Mostar, a čine 18,8% ukupnog broja pacijenata.

Služba medicinsko-biokemijskog laboratorija nudi više od 170 različitih pretraga iz područja medicinsko-biokemijske i hematološke dijagnostike, a ukupan godišnji broj izvršenih pretraga iz uzoraka krvi, mokraće i stolice je oko 1 720 000.

Stoga je rad i funkcioniranje suvremenog laboratorija gotovo nezamisliv bez pripadajuće informatičke podrške i opremljenosti. Informatizacijom i uvođenjem laboratorijskog informacijskog sustava (LIS) od 2012. godine postignut je značajan napredak u predanalitičkoj, analitičkoj i postanalitičkoj fazi cjelokupnog laboratorijskog procesa rada uz primjenu različitih mehanizama za provođenje kontrole kvalitete u medicinsko-biokemijskom laboratoriju.

KATALOG LABORATORIJSKIH PRETRAGA

Na sljedećem linku moguće je pristupiti aktualnom popisu pretraga koje se rade u Službi:

KATALOG LABORATORIJSKIH PRETRAGA

KAKO SE PRIPREMITI ZA LABORATORIJSKE PRETRAGE-UPUTA ZA PACIJENTE

IZGLED LABORATORIJA