Služba za pravne, kadrovske i opće poslove

e-mail: jadranka.bogdan@dzmostar.com

telefon: 036/335-531