SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZUBA I USTA

Poštovani pacijenti, rad zubozdravstvene Službe se obavlja samo u centralnoj zgradi Doma zdravlja Mostar.

Dežurni timovi su raspoređeni u tijeku 24 sata za sve pacijente.

Isključivo se primaju pacijenti sa bolom, traumom ili krvarenjem.

Pacijenti nas mogu kontaktirati u periodu od 07.00h do 14.00h na brojeve

telefona:

Za naše male pacijente 036/335-517

Za odrasle pacijente 036/335-516

Hitna stomatološka služba je dežurna od 14.00h do 08.00.h, a nedjeljom 24 sata.

Telefonski broj Hitne stomatološke službe:

036/335-512

036/335-513