Svjetski dan liječnika obiteljske medicine

Svjetski dan liječnika obiteljske medicine (eng. World Family Doctor Day-FDD) obilježava se 19 svibnja svake godine počevši od 2010. godine kada ga je WONCA (eng. World Organization of Family Doctors) prvi put proglasila i postao je dan kada se ističe uloga i doprinos obiteljskih liječnika u zdravstvenim sustavima širom svijeta.

Događaj je prekrasna prilika da se prepozna središnja uloga ove specijalizacije u pružanju osobne, sveobuhvatne i kontinuirane zdravstvene zaštite za sve pacijente. To je ujedno i prilika da se proslavi napredak koji je postignut u obiteljskoj medicini i poseban doprinos obiteljskih liječnika na globalnoj razini.

Tema obilježavanja ovog dana za 2020. godinu je: „Obiteljski liječnici na prvoj liniji odbrane“, a čiji je cilj bio istaknuti temu koja je relevantna za izazove i odgovornosti obiteljskih liječnika u novoj globalnoj epidemiji koronavirusa. Posebno želimo naglasiti da obiteljski liječnici imaju ključnu ulogu u upravljanju i kontroli pandemije, kao i njihovu ključnu ulogu kao ”prvih i zadnjih sa pacijentom“ koji je i moto obilježavanja ovogodišnjeg FDD.

Svim našim djelatnicima, specijalistima obiteljske medicine kao i drugim kolegama od srca čestitamo ovaj njihov dan te im se zahvaljujemo na svemu što čine za svoje pacijente, društvenu zajednicu i za posebne napore koje su uložili u ovoj borbi protiv koronavirusa ostajući “prvi i zadnji”.